Refund & Return

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (Refund&Return)

1.ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิมมีมีความเสียหาย (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเป็นเครดิตในระบบให้

2.กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

3.ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีของท่านที่แจ้งมา

4.สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

5.เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ในกรณีที่ใช้ตามข้อกำหนดและสินค้ามีสารอันตรายเท่านั้น หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิตให้

6.เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  • 1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก www.incosmax.com
  • 2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
  • 3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  • 4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  • 5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

ที่อยู่รับของและส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืน

บริษัทอินคอสแม็กซ์ จำกัด จ-ส 10.00-16.30น.
โทร 083-0871456 / 083-0878579 (คุณบอม)
42/11 ม.7 ถ.จตุโชติ ซอย20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

https://goo.gl/maps/7NfPbAKo47AbYFkc7